Bizottsági határozatok / 156/2015. (VII.2.) var. határozat:

156/2015. (VII.2.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás során a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a Közbeszerzési Szabályzat keretei között képviselje, mint ajánlatkérőt.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal