Bizottsági határozatok / 66/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

66/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy

1.   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő „Támogatási megállapodás"-t a Tűzoltó Doktor Nonprofit Kft.-vel és felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert a „Támogatási megállapodás" aláírására.

 

2.   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert, hogy gondoskodjon 500.000,- Ft összegnek az önkormányzati költségvetés általános tartalékkeretéből történő átcsoportosításáról.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal