Bizottsági határozatok / 159/2015. (VII.2.) var. határozat:

159/2015. (VII.2.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a határozat I. sz. mellékletét képező eljárást megindító felhívást, valamint a II. sz. mellékletét képező ajánlattételi dokumentációt jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenéséről gondoskodjék.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 Határidő: azonnal