Bizottsági határozatok / 165/2015. (VII.2.) var. határozat:

 

165/2015. (VII.2.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy a Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2014. évi társasházi felújítási pályázat értékeléséről szóló 161/2014. (06. 13.) határozata szerint támogatásban részesített

 

Bp. VI. ker. Király u. 86. szám alatti társasház kapualj felújításának - szerződésben rögzített - befejezési határidejét 2015. október 31-ig meghosszabbítja,

 

Felelős: Papp László alpolgármester a kiértesítésért

Határidő: 8 nap