Bizottsági határozatok / 65/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

65/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy testvérvárosi megállapodást köt a horvátországi Zadar városával, az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: 2015. június 30.