Bizottsági határozatok / 85/2015. (04.29.) pjb. határozat:

Felelős: dr. Hózsa István, Bomb Rita
Határidő: azonnal

 

85/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy Budapest   Főváros   VI.   kerület   Terézváros   Önkormányzat   Képviselő-testülete megalkotja   a   Terézvárosi   Felsőoktatási   Ösztöndíjról   szóló   .../2015.   (… …) rendeletét.

 

Felelős:      dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő:         a kihirdetésre azonnal