Bizottsági határozatok / 86/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

86/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja  a   ..../2015.   (… …)   önkormányzati   rendeletét   a   Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

 

Felelős:      Hassay Zsófia polgármester (az aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző (az aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:        2015. május 15.