Bizottsági határozatok / 24/2015. (III.23.) hum. határozat

 

24/2015. (III.23.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az óvodai beíratás időpontjának, az erről szóló Hirdetmény szövegének, és az óvodai körzetek meghatározása a 2015/16 nevelési évre” tárgyú, 71/2015. (III. 16.), Kt14 sz. előterjesztést.