Bizottsági határozatok / 87/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

87/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy Budapest   Főváros   VI.   kerület   Terézváros   Önkormányzatának   Képviselő-testülete    megalkotja    a …/ 2015.(IV.30.) önkormányzati    rendeletét   a településképi   bejelentési   és   kötelezési   eljárásról   szóló 45/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletnek az 1. számú melléklet szerinti módosításáról.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester (az aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző ( az aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:         15 nap