Bizottsági határozatok / 88/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

88/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja   a   Terézvárosi   Polgármesteri   Hivatal   Alapító   Okiratának   az előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az Alapító Okirat aláírására, továbbá felkéri a Polgármestert, hogy az aláírt Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstárhoz nyilvántartásba vétel céljából nyújtsa be.

 

Felelős:      Hassay Zsófia polgármester (aláírás és benyújtás tekintetében),

dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás tekintetében)

Határidő:         azonnal