Bizottsági határozatok / 89/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

89/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy

 

I.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratát - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal

 

II.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosítás aláírására és a Fővárosi Törvényszékre történő benyújtására, valamint a közalapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételének ismételt megerősítésére és a Képviselő-testület jelen döntésével összefüggő esetleges, további kérdések elbírálására.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         a bírósági eljárásban 2015. május 15. napjáig