Bizottsági határozatok / 90/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

90/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy

 

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. legfőbb szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdés és 3:120. § (2) bekezdés alapján jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2014. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 

Felelős:           Magyar Mihály vezérigazgató az éves beszámoló letétbe helyezéséért és közzétételéért

Határidő:         2015. május 31.

 

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. legfőbb szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdés és 3:120. § (2) bekezdés alapján jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolóját, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése alapján a 2014. évi Közhasznúsági Mellékletét.

 

Felelős:          Bökönyi Anikó vezérigazgató az éves beszámoló és mellékletei letétbe helyezéséért és közzétételéért

Határidő:         2015. május 31.

 

3.   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. legfőbb szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdés és 3:120. § (2) bekezdés alapján jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mű-

 

 

ködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése alapján a 2014. évi Közhasznúsági mellékletét.

 

Felelős:          Szőke Zoltán ügyvezető az éves beszámoló letétbe helyezéséért és

közzétételéért, valamint a közhasznúsági melléklet közzétételéért

Határidő:        2015. május 31.

 

4.     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a TERIBER Terézvárosi Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. 4. mellékletben csatolt 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját a taggyűlés számára jóváhagyásra javasolja.

 

Felelős:         Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal

 

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert, hogy képviselje az önkormányzatot a TERIBER taggyűlésén a cég 2014. évi beszámolójának elfogadása tárgyában.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal