Bizottsági határozatok / 91/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

91/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy

 

1.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. legfőbb szerve, úgy dönt, hogy a vezérigazgatónak a 2014. évi követelményrendszer teljesítéséért a három havi alapbér 95%-ának megfelelő összeg fizethető ki teljesítménybérként.

 

Felelős:      Hassay Zsófia polgármester

Határidő:    azonnal

 

2.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. legfőbb szerve, úgy dönt, hogy a vezérigazgatónak a 2014. évi követelményrendszer teljesítéséért három havi alapbér 100%-ának megfelelő összeg fizethető ki teljesítménybérként.

 

Felelős:     Hassay Zsófia polgármester

Határidő:   azonnal

 

3.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. legfőbb szerve, úgy dönt, hogy az ügyvezetőnek a 2014. évi követelményrendszer teljesítéséért három havi alapbér 100%-ának megfelelő összeg fizethető ki teljesítménybérként.

 

Felelős:     Hassay Zsófia polgármester

Határidő:   azonnal

 

4.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. legfőbb szerve, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok

 

 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának 2015. évi teljesítménykövetelményeit az I. számú mellékletben csatolt tartalommal határozza meg.

 

Felelős:      a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnöke

Határidő:    2015. évben folyamatos

 

5.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. legfőbb szerve, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának 2015. évi teljesítménykövetelményeit a II. számú mellékletben csatolt tartalommal határozza meg.

 

Felelős:      a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Határidő:    2015. évben folyamatos

 

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. legfőbb szerve, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. évi teljesítménykövetelményeit a III. számú mellékletben csatolt tartalommal határozza meg.

 

Felelős:      a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő:         2015. évben folyamatos