Bizottsági határozatok / 95/2015. (04.29.) pjb. határozat:

Felelős: Virágh Zoltán
Határidő: azonnal

 

95/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-­testülete a 29412 hrsz.-ú, Bp., VI. kerület Andrássy út 47. szám alatti ingatlan értékesítésére a 69/2015. (II.26.) határozata alapján meghirdetett nyilvános, egyfordulós pályázatot - ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítja.

 

Felelős:      Hassay Zsófia polgármester

Határidő:    azonnal