Bizottsági határozatok / 94/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

94/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletében szereplő támogatási megállapodást az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel, és felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

 

Felelős:      Hassay Zsófia polgármester

Határidő:    azonnal