Bizottsági határozatok / 96/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

96/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy

 

1.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi terem felújításának a jelen előterjesztésben felvázolt koncepciójával egyetért.

 

Felelős:      Hassay Zsófia polgármester

Határidő:    azonnal

 

2.       Budapest   Főváros   VI.   kerület   Terézváros   Önkormányzatának   Képviselő-testülete   felkéri  

 

 

dr. Mogyorósi Sándor jegyzőt, hogy a képviselő-testületi terem felújítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős:      dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő:    azonnal