Bizottsági határozatok / 118/2015. (VI.3.) var. határozat

118/2015. (VI.3.) var. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29280/0/A/27 hrsz.-ú, természetben Király u. 24. pinceszint alatt található,100 m2 alapterületű raktár megnevezésű ingatlan tekintetében elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2015. április 20-án aláírt adásvételi szerződéssel együtt érvényes.

 Felelős: dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért.

Határidő: 30 nap