Bizottsági határozatok / 117/2015. (VI.3.) var. határozat

117/2015. (VI.3.) var. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 16. § b) pontja alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat 28979 helyrajzi számú, természetben Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti ingatlanát nyílt, egyfordulós nyilvános pályázaton 10+5 év határozott időtartamra bérbeadás útján hasznosítja.

A minimális bérleti díjat 2.384.000,-Ft/hó + áfa összegben határozza meg.

A Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét képező pályázati hirdetményt, valamint a részletes pályázati feltételeket. A pályázat bonyolításával a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t bízza meg.

Felelős: dr. Bundula Csaba alpolgármester                                 Határidő: 15 nap

a tájékoztatásért

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.                      Határidő: 90 nap

vezérigazgatója a végrehajtásért