Bizottsági határozatok / 116/2015. (VI.3.) var. határozat

116/2015. (VI.3.) var. határozat:

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 15/2006.(III.21.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 30. § (1) bekezdése alapján bérbe adja határozatlan időre a Paulay E. u. 67. számú társasház tulajdonosai részére a társasházban lévő,  29393/1/A/2 helyrajzi számú, pincei 27 m2 alapterületű raktárhelyiséget, közösségi célú használatra.

A fizetendő bérleti díjat a mindenkori közös költség 10 %-kal növelt összege + ÁFA értékben határozza meg.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester a bérbeadói nyilatkozat kiadásáért  

Határidő: 30 nap  

Felelős: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.  a bérleti szerződés megkötéséért.                           

Határidő: 60 nap