Bizottsági határozatok / 115/2015. (VI.3.) var. határozat

115/2015. (VI.3.) var. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29338/0/A/10 hrsz-on nyilvántartott, természetben Nagymező u. 14. fsz. 16. szám alatti, 1 szobás, 23 m2 alapterületű lakásingatlan tekintetében elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2015. május 8-án aláírt adásvételi szerződéssel együtt érvényes.

Felelős: dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért.

Határidő: 30 nap