Bizottsági határozatok / 113/2015. (VI.3.) var. határozat

113/2015. (VI.3.) var. határozat:

Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2014. évi társasházi felújítási pályázat értékeléséről szóló 161/2014.(06.13.) határozata szerint támogatásban részesített

 1./ Bp. VI. ker. Eötvös u. 28. szám alatti társasház utcai homlokzat felújításának – szerződésben rögzített – befejezési határidejét 2016. január 14-ig meghosszabbítja,

 2./ Bp. VI. ker. Teréz krt. 8. szám alatti társasház kapualj felújításának – szerződésben rögzített – befejezési határidejét 2016. január 16-ig meghosszabbítja,

 3./ Bp. VI. ker. Vörösmarty u. 57. szám alatti társasház utcai homlokzat felújításának – szerződésben rögzített – befejezési határidejét 2016. január 16-ig meghosszabbítja.

 Felelős:  Papp László  alpolgármester a kiértesítésért

Határidő:  8 nap