Bizottsági határozatok / 104/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

104/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

A bizottsági a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

Testületi előterjesztések:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

 

1.         Javaslat az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V.23.) rendelet módosítására (KT 1.)

 

 

2.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása (KT 2.)

 

3.         Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való indulásról (KT 3.)

 

4.         Javaslat Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadására (KT 4.)

 

5.         Döntés az önkormányzati könyvvizsgálói szerződésről, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. állandó könyvvizsgálójának megbízá-sáráról, felhatalmazás, és javaslat a TERIBER Kft. könyvvizsgálójának megbízására (KT 5.)

 

6.         Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Földgáz beszerzése” tárgyában (KT 6.)

 

zárt ülés:

 

7.         Vállalkozó házi gyermekorvos egészségügyi ellátási szerződésének megszűnése (KT z1.)