Bizottsági határozatok / 105/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

105/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja .../2015.... (....) rendeletét az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V.23.) számú rendeletének módosításáról.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester (az aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző (az aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:         azonnal