Bizottsági határozatok / 107/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

107/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy:

 

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" c. pályázaton, egyúttal felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert a pályázat előkészítésére és benyújtására.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal

 

 

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka terhére biztosítja a fejlesztéshez szükséges önrész összegét.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal