Bizottsági határozatok / 16/2018. (II.14.) pjb. határozat:

 

16/2018. (II.14.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a ....../2018. (..........) önkormányzati rendeletet a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 55/2011.(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő által befogadott szóbeli módosítás:

A kéménnyel kapcsolatos 3 pont, így a 3. § (1) f. is 40 % támogatást kap.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében)

                        dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:         azonnal