Bizottsági határozatok / 15/2018. (II.14.) pjb. határozat:

 

15/2018. (II.14.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képvelő-testülete elfogadja a 2018. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerint.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal