Bizottsági határozatok / 14/2018. (II.14.) pjb. határozat:

 

14/2018. (II.14.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hassay Zsófia polgármester 2018. évi szabadság ütemezését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal