Bizottsági határozatok / 108/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

108/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány alapítója, a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján a kuratórium I. számú mellékletben csatolt beszámolóját a Közalapítvány 2014. évi működéséről és a közhasznúsági jelentést jóváhagyja.

 

Felelős:           A TÉKA kuratóriumának elnöke az éves beszámoló, a közhasznúsági melléklet, és a független könyvvizsgálói jelentés letétbe helyezéséért és a gazdálkodás legfontosabb adatainak közzétételéért

Határidő:         azonnal