Bizottsági határozatok / 12/2018. (II.14.) pjb. határozat:

 

12/2018. (II.14.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rotavírus elleni oltóanyag biztosítása tárgyában a Király Patika Kft.-vel kötött szerződést további hat hónappal hosszabbítsa meg.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         15 nap