Bizottsági határozatok / 9/2018. (II.14.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a................/2018. (.........) rendeletét a 2018. évi költségvetéséről.

9/2018. (II.14.) pjb. határozat:

Felelős:           dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő:         azonnal