Bizottsági határozatok / 7/2018. (II.14.) pjb. határozat:

 

7/2018. (II.14.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság az ülés napirendjét a kiküldött meghívó alapján az alábbiak szerint fogadja el:                   

NAPIRENDI PONTOK:

Testületi előterjesztés:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával) 

kötött ülés:

1.      Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása

27/2018. (II. 5.)

Előterjesztő:       Papp László alpolgármester

2.      Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása

28/2018. (II. 5.)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

 

nyílt ülés:

2.         A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

26/2018. (II. 5.)

Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester

3.         A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

13/2018. (II. 5.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

4.         Az egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása

14/2018. (II. 5.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

7.         Hassay Zsófia polgármester 2018. évi szabadságolásának ütemezése

25/2018. (II. 5.)

Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester

8.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása

20/2018. (II. 5.)

Előterjesztő:    Papp László alpolgármester

9.         Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

31/2018. (II. 5.)

Előterjesztő:    Papp László alpolgármester

 

zárt ülés:

Bizottsági előterjesztések:

jog1     a 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 1. pinceszint (29279/0/A/1 hrsz.) szám alatti, „Király Kávézó” nevű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog1/2018. (II.08.)

Előterjesztő:    dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

jog2     a 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 32. (29008/0/A/2-5 hrsz.) szám alatti, „B. City Pub” nevű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog2/2018. (II.08.)

Előterjesztő:    dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

Egyebek