Bizottsági határozatok / 109/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

109/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy:

 

1.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel a korábbi feltételek szerint szerződést köt 2015. szeptember 30. napjáig, egyben felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálói szerződés aláírására.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:        azonnal

 

2.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy írjon ki pályázatot a könyvvizsgálói feladatok 2015. október 1-jétől történő ellátására és a pályázatokat terjessze a képviselő-testület elé.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:        a képviselő-testület szeptemberi rendes ülése

 

3.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

a)  Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. könyvvizsgálatával a Szatax 2008 Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (MKVK nyilvántartási száma:002542), képviseletében eljáró Szabó Endre Tibor (kamarai azonosító száma: 006829) könyvvizsgálót bízza meg 2015. június 01. napjától 2016. május 31. napjáig, a könyvvizsgálati díj 250.000,-Ft+Áfa havonta;

 

b)  felhatalmazza a társaság vezérigazgatóját a határozat mellékletét képező megbízási szerződés megkötésére.

 

Felelős:           Magyar Mihály vezérigazgató

Határidő:         2015. június 01.

 

4.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

a)  Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. könyvvizsgálatával Éliásné Bölcsföldi Ildikó (lakóhelye: 2145 Kerepes, Kiss Ernő u.17., kamarai azonosító száma: 004964) könyvvizsgálót bízza meg 2015. június 01. napjától 2016. május 31. napjáig, a könyvvizsgálati díj 90.000,-Ft+Áfa havonta;

 

b)  felhatalmazza a társaság vezérigazgatóját a határozat mellékletét képező megbízási szerződés megkötésére.

 

Felelős:           Bökönyi Anikó vezérigazgató

Határidő:         2015. június 01.

 

 

 

 

5.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a könyvvizsgálók tekintetében módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratokat aláírja és gondoskodjon a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtásáról, valamint a képviselő-testület jelen döntésével összefüggő esetleges további kérdések elbírálásáról.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:        a cégbírósági eljárásban 30 nap

 

6.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Felügyelő Bizottságának ügyrendjét a határozat H/2, számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Felelős:           Hassay Zsófia

Határidő:        azonnal

 

7.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 

a)  javasolja a TERIBER kft. taggyűlésének, hogy a társaság könyvvizsgálatával a Szatax 2008 Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (MKVK nyilvántartási száma:006829), képviseletében eljáró Szabó Endre Tibor (kamarai azonosító száma: 006829) könyvvizsgálót bízza meg 2015. június 01. napjától 2016. május 31. napjáig, a könyvvizsgálati díj összesen 270.000,-Ft+Áfa ;

 

b)  felhatalmazza Papp László alpolgármestert, hogy társaság taggyűlésén teljes jogkörrel eljárjon.

 

Felelős:           Papp László alpolgármester

Határidő:        azonnal