Bizottsági határozatok / 110/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

110/2015. (05.28.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 

1.)        a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja;

 

2.)        a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja, a Nordest Energy Kft. (1134 Budapest, Lehel utca 11.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja;

 

3.)        a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.), az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.), a Magyar Telekom Távközlési Nyírt (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.), valamint a FŐGÁZ Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja;

 

4.)        nyertes ajánlattevőként a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) ajánlattevőt hirdeti ki;

Indokolás: ajánlattevő ajánlata érvényes, egyben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza;

 

5.)        nyertes ajánlattevőt követő második helyezettként a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.) ajánlattevőt hirdeti ki; Indokolás: ajánlattevő ajánlata érvényes, egyben a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

 

6.)        ajánlattevők részére a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján az írásbeli összegezést megküldi;

 

7.)        a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) ajánlattevővel a szerződést megköti;

 

8.)        felkéri a Polgármestert az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételére a Kbt. 30. § (2) bekezdése alapján;

 

9.)        felkéri a Polgármestert a Kbt. 79. §-a alapján az esetlegesen előforduló előzetes vitarendezési eljárás lefolytatására és a jogorvoslati eljárásban az Önkormányzat képviseletének biztosítására.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal;   

az   eljárás    eredményéről    szóló    tájékoztató    megküldése    a  szerződéskötést követő 10 munkanapon belül