Bizottsági határozatok / 64/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

64/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy

 

I.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő „Haszonbérleti szerződés módosítás"-t a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel és felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal

 

II.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő „Megbízási szerződés módosítás"-X a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel és felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal

 

III.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében a 2015. évi kompenzáció összegét az előterjesztés 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal

 

IV.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében a 2015. évi kompenzáció összegét az előterjesztés 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal

 

 

V.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 7.sz. mellékletében szereplő „Támogatási szerződés"-t a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal

 

VI.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 9.sz. mellékletében szereplő „Támogatási szerződés''-t a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-vel és felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal