Bizottsági határozatok / 113/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

113/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

 

Budapest   Főváros   VI.   kerület   Terézváros   Önkormányzat   Képviselő-testülete megalkotja a .../2015. (VI.....) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és szervei    Szervezeti    és    Működési    Szabályzatáról    szóló    20/2011.    (IV.    28.) önkormányzati rendelete módosításáról.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző ( aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:         2015. június 15.