Bizottsági határozatok / 6/2018. (I.22.) pjb. határozat:

6/2018. (I.22.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának képviselő-testülete a terézvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló Együttműködési megállapodásait - a nemzetiségek jogairól szóló törvény hatályos rendelkezései figyelembevételével - ismételten felülvizsgálta és azokat változatlan formában és tartalommal fenntartja.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         2018. január 31.