Bizottsági határozatok / 5/2018. (I.22.) pjb. határozat:

5/2018. (I.22.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

I.          Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épülete Csengery utcai épületszárnyának Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-5.2.9) keretein belül történő energetikai felújításához kerületi önrészként - a fejlesztési célú tartalék terhére - elkülönít nettó 30 millió Ft + ÁFA, azaz 38.100.000 Ft összeget

II.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő¬-testülete úgy dönt, hogy a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épülete Csengery utcai épületszárnyának Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-5.2.9) keretein belül történő energetikai felújítás tárgyában a megvalósítás érdekében a 2018. évi költségvetésbe az I. pontba feltüntetett önrész összegét betervezi.

III.        A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő¬-testülete úgy dönt, hogy szerződést köt a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energiahatékonysági felújításához kapcsolódó projektvezetés és kötelező nyilvánosságvállalás tárgyában a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel, egyúttal felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert annak aláírására.

Felelős:                        Hassay Zsófia polgármester 

Határidő:                     azonnal