Bizottsági határozatok / 4/2018. (I.22.) pjb. határozat:

4/2018. (I.22.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a …/2018.   (......) önkormányzati rendeletét a melléklet szerinti tartalommal a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében)

                        dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:         2018. január 23.