Bizottsági határozatok / 114/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

114/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének    ............/2015.    (.......)    önkormányzati    rendeletét    a    Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:         azonnal