Bizottsági határozatok / 2/2018. (I.22.) pjb. határozat:

2/2018. (I.22.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi Önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet" -tel egyetért.

Felelős:                        Tóthné Kiss Éva főosztályvezető

Határidő:                     azonnal