Bizottsági határozatok / 1/2018. (I.22.) pjb. határozat:

1/2018. (I.22.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság az ülés napirendjét a kiküldött meghívó alapján az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIRENDI PONTOK:

Testületi előterjesztések:

1.       A 2018. évi forrásmegosztásról szóló fővárosi rendelettervezet véleményezése

          1/2018. (I. 18.)

Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester

 

2.       Az egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása

          2/2018. (I. 18.)

Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester

 

3.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

          3/2018. (I. 18.)

Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester

 

4.       KEHOP-5.2.9-16-2017-00141 azonosítószámú, „Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energiahatékonysági felújítása”

          4/2018. (I. 18.)

Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

5.       A terézvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások ismételt felülvizsgálata

          5/2018. (I. 18.)

Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester