Bizottsági határozatok / 115/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

115/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy:

 

1)    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban jelzett módosításokkal 2015. július 1-jei hatállyal jóváhagyja és egységes szerkezetben kiadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot a

Magyar Államkincstár részére küldje meg.

 

Határidő: 5 nap

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

2)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hiánypótlás esetén a szükséges módosítást aláírja.

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Hassay Zsófia polgármester