Bizottsági határozatok / 202/2017. (X. 24.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját az áttekintése és 2017. évi felülvizsgálata alapján, a módosításokkal egységes szerkezetben, a 2. sz. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:        azonnal