Bizottsági határozatok / 201/2017. (X. 24.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelembe véve a Budapesti Honismereti Társaság kérelmét úgy dönt, 234/2017. (IX. 26.) határozata 12. pontját az alábbi szövegre módosítja: „12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Budapesti Honismereti Társaság számára a 3/2017. (II. 23.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 100 000 Ft támogatást biztosít, mely összeg a Városunk - Budapesti Honismereti Híradó XX. évfolyam 4. számát követő legközelebbi számának megjelentetése (tördelés, fotóelőkészítés, szerkesztés, korrektúra, nyomdai költségek a levilágítással együtt, szállítás, lapterjesztés) költségeire fordítható."

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:        15 nap