Bizottsági határozatok / 200/2017. (X. 24.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az oltóanyag biztosítása tárgyában határozott, 3 hónapos időtartamra kössön szerződést a Király Patika Kft-vel (1068 Budapest, Király utca 84.).

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:        15 nap