Bizottsági határozatok / 137/2017. (IX. 25.) hum. határozat

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy a Terézvárosi Szerb Önkormányzatot - a 3/2017. (II.23.) számú költségvetési rendelet 8. sz. melléklete 16. sorának terhére – 300.000.-Ft támogatásban részesíti. A támogatás a „Szerb folklór est" programon a szerb népzene és néptánc bemutatására fordítható.

 

Felelős:Simonffy Márta alpolgármester

Határidő: folyamatos