Bizottsági határozatok / 135/2017. (IX. 25.) hum. határozat

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy a Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatot -a 3/2017. (II.23.) számú költségvetési rendelet 8. sz. melléklete 16. sorának terhére-300.000.-Ft támogatásban részesíti. A támogatás az "Irodalmi est Szócska Bozsárin ruszin irodalmár születésének 95. évfordulója alkalmából", a "Jótékonysági zenei est", a "Hodinka emlékére"című kiadvány II. kötetének kiadására, továbbá "Zádor Dezső zenei est" programokra fordítható.

 

Felelős: Simonffy Márta alpolgármester

Határidő: folyamatos