Bizottsági határozatok / 134/2017. (IX. 25.) hum. határozat

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy a Terézvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot - a 3/2017. (II.23.) számú költségvetési rendelet 8. sz. melléklete 16. sorának terhére- 300.000.-Ft támogatásban részesíti. A támogatás a „Nemzetiségi kavalkád” programon a zenészek és a táncosok fellépti díjára,rendezvényszervezésre fordítható.

 

Felelős: Simonffy Márta alpolgármester

 

Határidő: folyamatos