Bizottsági határozatok / 129/2017. (IX. 25.) hum. határozat:

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy iskolánként 300.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat számára a költségvetési rendelet céltartalékának „"Iskolai kirándulások" sora terhére dologi kiadásokra, amelyet a Bajza, a Vörösmarty és a Két Tannyelvű Általános Iskola által szervezett kirándulásra fordíthat.

 

 

Felelős: Tóthné Kiss Éva

 

Határidő: azonnal