Bizottsági határozatok / 128/2017. (IX. 25.) hum. határozat

128/2017. (IX. 25.) hum. határozat:

 

A   Humán   Bizottság   úgy   dönt,   hogy   a   2017.   évi   költségvetési   rendelet céltartalékának „Intézményi tartalék" sora terhére

 

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy 300.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat számára a költségvetési rendelet céltartalékának „Iskolai kirándulások" sora terhére dologi kiadásokra, amelyet a Bajza Utcai Általános Iskola által szervezett kirándulásra fordíthat.

 

Felelős: Tóthné Kiss Éva

Határidő: azonnal